Witamy na stronie centrum medycznego NASZE ZDROWIE

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 20.00     

ul. Górnośląska 4a, tel. 22 3781213, 22 3781214

ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, tel. 22 4149999

cm@nasze-zdrowie.pl


Szczepienia p/c Grypie

 

Centrum Medyczne PZU Zdrowie rozpoczeło szczepienia przeciwko grypie.

 

Serdecznie Zapraszamy!

 

 


Strona główna
Bezpłatne Szczepienia Przeciwko Grypie!!!

 

Od września 2016, rozpoczynamy bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia.


Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+".

 

 

NASZE ZDROWIE Sp. z o.o.


Zarząd spółki „Nasze Zdrowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 29 marca 2016 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu „Nasze Zdrowie” Sp. z o.o. nr 2/03/2016 plan połączenia spółki „Nasze Zdrowie” Sp. z o.o.  ze spółką PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółką przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki „Nasze Zdrowie” Sp. z o.o. na spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

 

Uzgodniony z PZU Zdrowie S.A. plan połączenia znajduje się tutaj.

PROMOCJA! PROMOCJA! PROMOCJA!

 

Profile badań laboratoryjnych - kompleksowe podejście do zdrowia


Oferta skierowana jest do osób chcących sprawdzić ogólny stan swojego zdrowia, a także pacjentów skierowanych przez lekarza na badania w celu wykrycia konkretnego schorzenia lub monitorowania przebiegu leczenia chorób zdiagnozowanych. Wykonanie badań w oferowanych Państwu pakietach pozwala zmniejszyć ich koszty nawet o 50 % w stosunku do cen jednostkowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!


 

 

Pracownia Psychotechniczna i Test Wysiłkowy

Pragniemy poinformować, iż Centrum medyczne Nasze Zdrowie otworzyło Pracownie Psychotechniczną oraz rozszerzyło Swoją diagnostykę o Próbę Wysiłkową (Test wysiłkowy EKG).


Badania wykonywane w placówce na ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, tel. (22) 414-99-99

POZ w Naszym Zdrowiu!

Szanowni Państwo!


Pragniemy poinformować Państwa, że z dniem 1.02.2013r. w placówce przy ul. Etiudy Rewolucyjnej 48 rozpoczynamy świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dzięki zespołowi doświadczonych lekarzy rodzinnych i komfortowym warunkom lokalowym jesteśmy w stanie zapewnić naszym Pacjentom wysoki poziom świadczonych usług.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wyboru lekarza pierwszego kontaktu i składania deklaracji w naszej placówce.