Witamy na stronie centrum medycznego NASZE ZDROWIE

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 20.00     

ul. Górnośląska 4a, tel. 22 3781213, 22 3781214

ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, tel. 22 4149999

cm@nasze-zdrowie.pl


Szczepienia p/c Grypie

 

Centrum Medyczne PZU Zdrowie rozpoczeło szczepienia przeciwko grypie.

 

Serdecznie Zapraszamy!

 

 


Strona główna

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Centrum Medycznego Nasze Zdrowie Sp. z o.o.


Jesteśmy przychodnią z długoletnim stażem na rynku usług medycznych posiadającą wykwalifikowaną kadrę zarówno lekarzy jak i pielęgniarek. Usługi swoje świadczymy od 1993r. Zapewniamy szybką i profesjonalną pomoc medyczną, gwarantujemy kompleksowe leczenie pacjentom indywidualnym, a także świadczymy usługi dla firm z zakresu medycyny pracy oraz abonamentowej opieki medycznej.

Placówka nasza usytuowana jest w centrum Warszawy z dogodnym dojazdem zarówno własnym środkiem transportu jak i komunikacją miejską.

Celem naszej działalności jest świadczenie usług medycznych służących profilaktyce, przywracaniu oraz promocji zdrowia.

Łączymy wysoki poziom usług medycznych z indywidualnym podejściem do problemu zdrowotnego naszych pacjentów.

Gwarantujemy rzetelną opiekę medyczną, krótki czas oczekiwania na wizytę, maksymalnie skrócony czas odbioru wyników badań.

 

Mając nadzieję, że dołączą Państwo do grona naszych Klientów

 

Zespół Centrum Medycznego
Nasze Zdrowie

Bezpłatne Szczepienia Przeciwko Grypie!!!

Od września 2016, rozpoczynamy bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia, zadeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Centrum Medycznym Nasze Zdrowie.

 

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+".

 

Nie ryzykuj groźnych powikłań!


Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem: 22 414-99-99


Szczepienia finansowane są ze środków m.st Warszawa.

 


Informacja dla pacjentów

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Państwo,


Dnia 30.06.2016r.  doszło do połączenia spółki Nasze Zdrowie Sp. z o.o. ze spółką PZU Zdrowie S.A. („Dzień Połączenia”). Z Dniem Połączenia spółka PZU Zdrowie S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Nasze Zdrowie Sp. z o.o. W związku z tym, począwszy od Dnia Połączenia są Państwo pacjentami spółki PZU Zdrowie S.A. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PZU Zdrowie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, adres e-mail BUZ@pzu.pl, (dalej „PZU Zdrowie”).


PZU Zdrowie prowadzi i przechowuje Państwa dokumentację medyczną, w której zawarte są dane osobowe. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez PZU Zdrowie w celu udzielania Państwu świadczeń medycznych. PZU Zdrowie przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Następujące kategorie Państwa danych osobowych mogą być przetwarzane przez PZU Zdrowie: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, opis Państwa stanu zdrowia lub udzielonych Państwu świadczeń zdrowotnych.


Państwa dane osobowe zostały przekazane PZU Zdrowie przez spółkę Nasze Zdrowie sp. z o.o. w wyniku połączenia spółek poprzez przejęcie spółki Nasze Zdrowie sp. z o.o. przez PZU Zdrowie.


Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Narodowemu Funduszowi Zdrowia, innym podmiotom udzielającym świadczeń medycznych lub zakładom ubezpieczeniowym. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na Państwa, w tym do profilowania.

 

 

 

 

 

PROMOCJA! PROMOCJA! PROMOCJA!

 

Profile badań laboratoryjnych - kompleksowe podejście do zdrowia


Oferta skierowana jest do osób chcących sprawdzić ogólny stan swojego zdrowia, a także pacjentów skierowanych przez lekarza na badania w celu wykrycia konkretnego schorzenia lub monitorowania przebiegu leczenia chorób zdiagnozowanych. Wykonanie badań w oferowanych Państwu pakietach pozwala zmniejszyć ich koszty nawet o 50 % w stosunku do cen jednostkowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!


 
Pracownia Psychotechniczna i Test Wysiłkowy

Pragniemy poinformować, iż Centrum medyczne Nasze Zdrowie otworzyło Pracownie Psychotechniczną oraz rozszerzyło swoją diagnostykę o Próbę Wysiłkową (Test wysiłkowy EKG).

 

PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA

Pracownia psychotechniczna zajmuje się diagnostyką psychologiczną w obszarze psychologii transportu. Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń oraz opinii. Wyposażenie naszej pracowni stanowi nowoczesny sprzęt umożliwiający sprawne wykonywanie badań, lecz przede wszystkim zgodnie z obowiązującą metodologią badań psychologicznych.


PRÓBA WYSIŁKOWA (TEST WYSIŁKOWY EKG)

Próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem z zakresu diagnostyki kardiologicznej, polegającym na ocenie pracy serca obserwowanego w czasie wysiłku, tym samym zwiększającego się zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. Test wysiłkowy przeprowadzany jest na bieżni ruchomej. W trakcie badania stopniowo podnoszony jest kąt nachylenia bieżni, tym samym następuje wzrost pracy serca. W czasie trwania próby wysiłkowej stale kontrolowane są: częstość oraz rytm pracy serca, ciśnienie tętnicze oraz EKG.

 

 

POZ w Naszym Zdrowiu!

Szanowni Państwo!

 

 

Pragniemy poinformować Państwa, że z dniem 1.02.2013r. w placówce przy ul. Etiudy Rewolucyjnej 48 rozpoczynamy świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dzięki zespołowi doświadczonych lekarzy rodzinnych i komfortowym warunkom lokalowym jesteśmy w stanie zapewnić naszym Pacjentom wysoki poziom świadczonych usług.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wyboru lekarza pierwszego kontaktu i składania deklaracji w naszej placówce.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy uprawniony do korzystania ze świadczeń w ramach POZ, dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego może bezpłatnie zmienić świadczeniodawcę (lekarza/ placówkę). Zmiana taka wymaga jedynie złożenia deklaracji w nowym podmiocie leczniczym.

Członkom rodziny pracownika będącego pacjentem Centrum Medycznego Nasze Zdrowie w ramach abonamentu pracowniczego, którzy zdecydują się złożyć u nas deklarację oferujemy 15% rabatu na dostępne w naszej placówce konsultacje lekarzy specjalistów, leczenie stomatologiczne, zabiegi rehabilitacyjne oraz badania laboratoryjne.

Deklaracje dostępne są w rejestracjach naszych przychodni przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 48 i Górnośląskiej 4a.

Pracownicy rejestracji oraz działu obsługi klienta CM Nasze Zdrowie udzielają informacji w przedmiotowej sprawie .

Wszelkie zapytania czy wątpliwości prosimy kierować pod następujące numery telefonu: (22)4149999, (22)3781217, (22)3781221 oraz pod adres email: cm@nasze-zdrowie.pl

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

 

 

 

Z poważaniem

 

Zarząd CM Nasze Zdrowie